onsdag 14. januar 2015

Påmelding til dåpsskolen

Det er i disse dager sendt ut brev med informasjon om dåpsskolen for barn i Harestad skolekrets.

PÅMELDING SKJER HER

fredag 9. januar 2015

Nye medarbeidere i Randaberg menighetRandaberg menighet har fra nyttår 2015 fått 2 nye medarbeidere i fast stilling:
Liv Nesse Amundsen  startet  1.januar i en nyopprettet stilling som trosopplærer i 40 % stilling. Hun kommer fra Kvitsøy og er utdannet adjunkt. Hun har jobbe mange år i skolen, men også som kateket og «ettåring» i kirken. I Randaberg menighet vil hun nå jobbe med HITS, Dåpssskolen, Lys våken og oppstart av nye trosopplæringstiltak. 
Veronica Nysted Montgomery  overtok 8.januar stillingen som ungdomsarbeider i 30 %, etter at tidligere ungdomsarbeider Ingvild Myklebust flyttet  ved årsskiftet.  Veronica har vokst opp på Ålgård, men skal nå flytte til Stavanger. Der tar hun en master i Globale studier på Misjonshøgskolen. Hun har ellers vært aktiv KFUK-KFUM speider og folkehjelper. I Randaberg menighet vil hennes arbeidsoppgaver være å medvirke på Ung kirke, i konfirmantarbeidet og i ledertreningen av ungdom.
Vi ønsker Liv og Veronika hjertelig velkommen i Randaberg menighet!

Menighetsweekend 2015


Datoen for årets menighetsweekend er flyttet til 6-8.november, på Tonstadli.

LES MER OM DEN HER

tirsdag 30. desember 2014

Gudstjenester i Randaberg kirke våren 2015

Oversikt over vårens gudstjenester med dåp ser du her:
http://www.randaberg.kirken.no/2013/01/gudstjenester1.html